Co oferujemy?

W naszej ofercie znajdziesz szereg zajęć, które wspierają rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych.
Długość i forma wybranych zajęć uzależniona jest od indywidualnych predyspozycji psychofizycznych uczestnika.


Ty lub Twoje dziecko możecie wziąć udział w następujących zajęciach: