Wróć do Oferty

LEKTORATY JĘZYKOWE – JĘZ. ANGIELSKI / JĘZ. NIEMIECKI/JĘZ. ROSYJSKI

(zajęcia dostosowane do stopnia znajomości języka, ocena na podstawie wstępnego testu diagnozującego)

zajęcia indywidualne:

100 złotych – 60 minut – jednorazowe spotkanie

300 złotych – karnet - cztery zajęcia w miesiącu po 60 minut

zajęcia w parach:

250 złotych – karnet - cztery zajęcia w miesiącu po 60 minut

zajęcia w grupie czteroosobowej:

200 złotych – karnet - cztery zajęcia w miesiącu po 60 minut

Cena nie zawiera kosztów zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych.