Wróć do Oferty

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY – JĘZ.POLSKI, MATEMATYKA, JĘZ.ANGIELSKI

zajęcia indywidualne:

100 złotych – 90 minut

zajęcia w parach:

75 złotych  - 90 minut

zajęcia w grupie trzyosobowej:

50 złotych – 90 minut