Wróć do Oferty

ZAJĘCIA RUCHOWE DLA KOBIET – SALSA, LATINO SOLO

zajęcia indywidualne - 100 złotych – 60 minut

zajęcia grupowe (do 10 osób):

40 złotych  - pojedyncze zajęcia - 75 minut

150 złotych – karnet - cztery zajęcia w miesiącu po 75 minut

250 złotych  -  karnet – osiem zajęć w miesiącu po 75 minut